Politika e përkuidesies dhe mirëqenia sociale

 Në kuadër të kësaj lënde do të trajtohen aktivitetet të cilat duhen ndërmarrë për përmirësimin e situatës ekonomike dhe sociale para se gjithash të grupeve të rrezikuara. Bartës i mireqenies sociale dhe i politikave të përkujdesjës është në rend të parë shteti si dhe ndërmarrjet, sindikatat, OJQ etj. Politikat sociale dhe të mirëqenies janë ndër fushat me të vjetra të politikes. Qëllimi primar i politikave të mirëqenies është që tëpërmiresohet gjendja sociale e grupeve të rrezikuara, me anë të barazimit të shanseve të jetesës dhe kushteve të ekzistences. Në këtë kuader do të trajtohen tri sisteme të ndryshme sociale që aktualisht aplikohen nëbotë. Qëllimi i lëndes është që studentët të përgatiten për studime të mëtejshme në këtë fushë, në mënyrë që të prodhohen kuadro të afta për t'u marre mezhvillimin e politikave të përkujdesjes dhe mirëqenies sociale përgjithesisht dhe te femijet veçanerisht.

 

Literatura

  1. Axinn, June and Mark Stern. 2008. Social Welfare: A History of the American Response to  Need. 7 th  edition. Boston, MA: Allyn & Bacon. (ISBN 0205522157)
  2. Ehrenreich, Barbara. 2001. Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America. New York:  Henry Holt and Company. (ISBN 0805063897)
  3. Schiller, Bradley R. 2008. The Economics of Poverty and Discrimination. 10 th  edition. Upper  Saddle River, NJ: Prentice Hall. (ISBN 0131889699)

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US