Sociologji me antropologji dhe mirëqenie sociale

Sociologjia me antropologji dhe mirëqenie sociale, ose siç njihet sot ky bashkim i këtyre dy shkencave si antropologji sociale, është një shkencë e shumëllojshmërisë sociale dhe kulturore. Kjo është në përgjithësi një shkencë mbi njerëzit në shoqëri, përrnes një qasjeje interdisiplinore. Këtu analizohen njerëzit si qenie sociale në raportet shoqërore. Në këtë kontekst, ne flasim atëherë për strukturat sociale dhe interaksionin. Struktura është ajo në çka bazohet veprimi konkret, si p. sh. struktura familjare, struktura e ndërrnarrjes, struktura politike, sistemi botëror etj. , kurse interaksioni social është veprimi me vete, i cili ndodh brenda strukturave, të cilat edhe i ndryshon, këto grupe mund të jenë të natyrës së ndryshme, p.sh. grupet etnike, grupet politike ose grupet ekonomike.

 

Literatura:

(1) Dora Kinert Bucan: „Strukturalne osnove socijalne antropologije", Kulturni radnik, br. 6, 1982. (1-6)

(2) Gordana Ljuboja: „U pravi cas - iako sa zakašnjenjem", Kultura, br. 59, 1982. (7-12)

(3) Nenad Mirovic: „Mos protiv Mosa - ogled o daru", Sociološki pregled, br. 1-2, 1983 (XVII). (13-16)

(4) Maja Jovanovic: „Izbor iz radova Marsela Mosa", Delo, br. 3, 1984. (17-19)

(5) Olga Supek-Zupan: „Marsel Mos: Sociologija i antropologija", Narodna umjetnost, br. 21, 1984. (20-22)

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US