Recitim dbe lexim artistik

 

Kjo lëndë synon të orientojë edukatorët e ardhshëm se si të punojnë për të aftësuar vetën artistikisht në mënyrë që të përballojnë kërkesat e mësimdhënies. Përgatitja artistike është detyrë kryesore përgatitore e edukatorit të ardhshem, për të plotesuar kërkesat e të folurit ne auditor. Përsosja artistike i bënëedukatorët e ardhshëm që të kenënjë të folur të pastër, të zhdërvjellet dhe me efekte pozitive emocionale. Edukatorët e ardhshëm mësojnë metodiken e transmetimit të femijët të teknikave të diksionit të pastër, leximit emfatik dhe leximit të veprave të ndryshme artistike. Kjo lende synon të mesojë studentët se si të përdorin teknikat për përshtatjen e leximit me natyrën e veprave artistike dhe per rëndesinë e nxjerrjes në pah të natyrës se tekstit te shkruar përrnes mënyrave dhe teknikave të leximit artistik dhe të recitimit.

 

Literatura

V.Zhusti,V.Zheji,M.Pajo: Teknika dhe Fjala Artistike

Errnira Gjata: Arti i të Folurit

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US