Qendra e Karrierës - Kolegji FAMA

Qendra e karrierës e Kolegjit FAMA është pike ndërlidhëse në mes të studentëve dhe kompanive të punësimit. Zyra për zhvillim të karrierës i shërben nevojave për zhvillim të karrierës së studentëve, duke siguruar cilësi të lartë dhe shërbime të ndryshme nëpërmjet këshillimit, konsultimeve dhe partneriteteve të qëndrueshme, të dizajnuara për të lehtësuar të mësuarit dhe avancimin e mirëqenies me qëllim të zhvillimit të profesionalizmit.

Qendra për zhvillim të karrierës aktivitetin e saj e mbështet në katër shtylla kryesore:

  •  Informim;
  •  Këshillim;
  •  Trajnim;
  •  Ndërmjetësim me punëdhënësin;

Ju ftojmë që t’na vizitoni për t’u njoftuar me aktivitetin e kësaj qendre dhe për të bashkëpunuar për qëllimet tona të përbashkëta.


Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US