Programet Baçelor

Programet Baçelor

Prishtinë

BA- Ekonomik me specializim në: 

 

 Banka, Financa dhe Kontabilitet më shumë
 Menaxhment më shumë

BA– Juridik me specializim në:

më shumë

 Civil-Komercial  
 Penal-Kriminalistikë  
 BA- në Shkenca Politike dhe Administratë publike më shumë
 BA- në Psikologji më shumë
 BA- Infermieri më shumë
 BA- Mami më shumë
 Ba-Stomatologji(Program studimor i integruar 5 vjeçar) më shumë
 Laborant i Lartë Dentar më shumë
 Laborant Mjeksor më shumë

 

Programet Baçelor

Gjilan

BA- në Menaxhment

më shumë

BA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet

më shumë

BA- në Psikologji

më shumë

BA- në Kriminalistikë

më shumë

LLB - në Juridik

më shumë

 

Programet Baçelor

Prizren

BA- në Menaxhment

më shumë

BA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet

më shumë

BA- në Psikologji

më shumë

BA- në Kriminalistikë

LLB - në Juridik

më shumë

 

Programet Baçelor

Mitrovicë

BA- në Menaxhment

më shumë

BA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet

më shumë

BA- në Psikologji

më shumë

BA- në Kriminalistikë

LLB - në Juridik

më shumë

 
   
   
   
   
   
   

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US