Programet Baçelor

Programet Baçelor

Prishtinë

BA- në Menaxhment

më shumë

BA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet

më shumë

BA- në Shkenca Politike dhe Administratë publike

më shumë

BA- në Psikologji

më shumë

BA- në Kriminalistikë

më shumë

LLB - në Juridik

më shumë

BA – në Përkujdesje dhe mirëqenje për fëmijë

më shumë

BA- Mami

 më shumë

BA- Infermieri

 më shumë

 

Programet Baçelor

Gjilan

BA- në Menaxhment

më shumë

BA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet

më shumë

BA- në Psikologji

më shumë

BA- në Kriminalistikë

më shumë

LLB - në Juridik

më shumë

 

Programet Baçelor

Prizren

BA- në Menaxhment

më shumë

BA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet

më shumë

BA- në Psikologji

më shumë

BA- në Kriminalistikë

LLB - në Juridik

më shumë

 

Programet Baçelor

Mitrovicë

BA- në Menaxhment

më shumë

BA– në Banka, Financa dhe Kontabilitet

më shumë

BA- në Psikologji

më shumë

BA- në Kriminalistikë

LLB - në Juridik

më shumë

 
   
   
   
   
   
   

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US