Informata për regjistrim

Aplikimi (regjistrimi) në Kolegjin Fama mund të bëhet online (këtudhe në zyrat e regjistrimit në adresat e poshtëshënura:

Prishtinë

Kolegji Fama

Rr. Gustav Mayer nr.7

 Për informata shtesë ju mund të telefonini në numrat:

Për Baçelor: 038 222 212, 044 50 70 80,044 197 324

Për Master: 038 228 222, 045 900 333, 045 900 222

E-mail- për Baçelor: kolegji.fama@gmail.com

E-mail- për Master:  kolegjifama.master@gmail.com

Orari i punës: nga ora 09:00 – 17:00.

 Prizren

Kolegji Fama

Rr.Tirana PN

Për informata shtesë ju mund të telefonini në numrat: 029 222 377, 044 269 691, 044 446 000

E-mail- famaprizren@hotmail.comfama.prizren@kolegjifama.eu

Orari i punës: nga ora 09:00 – 17:00.                                                                                                                                        

Gjilan

Kolegji Fama

Rr.Qarkore PN

Për informata shtesë ju mund të telefonini në numrat: 0280 323 029, 044 297 338

E-mail- fama.gjilan@kolegjifama.eu

Orari i punës: nga ora 09:00 – 17:00.

Mitrovicë

Kolegji Fama

Rr.Vëllezërit Dragaj  PN

Për info shtesë ju mund të telefonini në numrin 028 531 531, 028 533 533, 044 203 000

E-mail- fama.mitrovice@gmail.com, fama.mitrovice@kolegjifama.eu

Orari i punës: nga ora 09:00 – 17:00.

Aplikantët që aplikojn online do të kontaktohen nga zyrtaret e Kolegjit ku do t’u caktohet termin për sjelljen e dokumenteve dhe nënshkrimin e kontratës. Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US