Formulari i regjistrimit në Alumni të Kolegjit Fama

Të Gjitha Fushat në vijim janë të nevojshme për tu plotesuar. Ky është aplikacion për aplikim online

Informacionet e përgjithshme

Emri Shkruani Emrin
 
Niveli Maximal i përfundimit të studimeve Shkruani Nivelin maximal të përfundimit të studimevet
 
Mbiemri Shkruani Mbiemrin
 
Programi i Studimev Shkruani Programin e studimev
 
Email Shkruani Emrin e prindit
 
Fusha e specializimit Shkruani Emrin e prindit
 
Viti i Regjistrimit Shkruani Emrin e prindit
 
Data e Lindjes
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Help
 
Aktualish i punësuar në: help
 
Mobil help
 
Pozita e punës help
 

Banimi
Qëndrimit të përhershëm Qëndrimi i përkohshëm
Adresa help
 
Adresa help
 
Qyteti help
 
Qyteti help
 
Kodi Postal help
 
Kodi Postal help
 
Shteti help
 
Shteti help
 

help

Regjistrohu help
© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US