Lajmërohen studentët e programit   Banka, financa dhe kontabilitet dhe Menaxhment  se ligjërata  me Mr.sc Jehona Cami në lëndën E drejta biznesore nuk do mbahen  këtë të enjte 23.03.2017.

 Ligjërata zëvendësohet javën e ardhshme në marrëveshje me Profesoreshën.

 

Më shumë

Lajmërohen studentët e vitit të katërt se provimi nga lënda E drejta e punës

Lajmërohen studentët e vitit të katërt se provimi nga lënda E drejta e punës do të mbahet të mërkurën më22.03.2017 prej orës 15:00 me Mr.sc. Alberina Foniqi.

 Nga administrata


Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e vitit të dytë të programit Banka, financa dhe kontabilitet se ligjërata nga lënda Financa të korporatave nuk do të mbahen të shtunën më 18.03.2017.
Ligjeratat do të mbahen të enjtën më 23.03.2017 prej orës 17:00 me Mr.sc. Burim Prenaj.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e vitit të parë të programit Ekonomi se ligjërata nga lënda Bazat e makroekonomisë nuk do të mbahet të enjtën më 23.03.2017.
Ligjeratat do të mbahen të shtunën më 25.03.2017 prej orës 13:00 me Dr.sc. Driton Balaj

 

Më shumë

Lajmërohen studentët e programit Kriminalistikë

Lajmërohen studentët e programit   Kriminalistikë  se ligjërata  me Dr.sc Abaz Lleshi  nuk do mbahen  këtë tëpremtë më 17.03.2017.

Ligjërata zëvendësohet më 25.03.2017  të shtunën sipas këtij orari:

 Të drejtat e njeriut dhe sistemi i sigurisë - prej orës 10:00

Siguria nacionale- prej orës 13:00

 Nga administrata


 

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US