Lajmërim

Lajmërohen studentët e programit Psikologji se ligjeratat nga lënda Psikologjia e edukimit do të mbahen me datë 15.12.2017 e premte prej orës 9:00 me Mr.Edita Haxhijaha.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e programit Psikologji se ligjeratat nga lënda Bazat e psikologjisë së mësimit  do të mbahen me datë 16.12.2017 e shtunë prej orës 10:00 me Mr.Kaltrina Skoro.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët se provimet te Dr.sc.Musa Musai nga lëndët Psikologjia e personalitetit dhe Bazat e psikologjisë së punës    do të mbahen me datë 12.12.2017 e martë prej orës 10:00

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët se provimet  nga Dr.sc. Musa Musai  nuk do të mbahen me datë 05.12.2017 e martë.

Provimet mbahen me datë 09.12.2017 e shtunë prej orës 12:00.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët se provimet  nga Dr.sc Musa Musai  do të mbahen me datë 05.12.2017 e martë prej orës 11:00.

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US