Lajmërim

Lajmërohen studentët  se provimet  me Dr.sc.Durim Hoxha  nuk do të mbahen këtë të enjte06.07.2017.

Provimet mbahen më 07.07.2017  sipas këtij orari:

 • Menaxhimi i resurseve humane prej orës 16:00

 • Ndërmarsia dhe menaxhimi i N.V.M prej orës 16:00

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e se provimet  me Dr.sc.Driton Balaj  do të mbahen këtë të shtunë 01.07.2017

       Sipas këtij orari:

 • Bazat e Makroekonomisë prej orës 15:30
 • Kontabilitet prej orës 15:30
 • Paraja dhe Financat prej orës 15:30
 • Financat e korporatave prej orës 15:30
 • Financat Publike prej orës 15:30
 • Makroekonomia II prej orës 15:30
 • Tregu financiar dhe institucionet financiare prej orës 15:30
 • Operacionet bankare prej orës 15:30
 • Menaxhment i bankave prej orës 15:30
 • Ekonomi prej orës 15:30

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Programit Menaxhment dhe Banka, financa dhe kontabilitet se konsultimet dhe pjesa praktike e provimit (lëndët: Hyrje në informatikë, Kërkime operacionale dhe Menaxhim i informacionit dhe bazës së të dhënave) me Dr.sc.Ramë Likaj do të mbahen këtë të premtë30.06.2017 prej orës 16:00.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Programit Juridik dhe Kriminalistikë se konsultimet dhe notat me Mr.sc.Florim Salihu do të mbahen këtë të premtë30.06.2017 prej orës 18:00.

 

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët se provimet  me Mr.sc.Njomza Bajraktari do të mbahen këtë të shtunë01.07.2017  sipas këtij orari:

 • Gjuhë angleze I prej orës 11:00
 • Gjuhë angleze II prej orës 12:00
 • Gjuhë angleze III prej orës 11:00
 • Gjuhë angleze IV prej orës 12:00

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US