Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit  Juridik viti i II-të se ligjerata nga lënda “E drejta civile II” te Dr.Abdulla Aliu e cila ka qenë e paraparë te mbahet sot me datë 15.11.2018 ditë e Enjte nuk do të mbahet, ligjerata e humbur do të zëvendësohet në marrëveshje mësimdhënës dhe studentë.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit  Ekonomik viti i II-të se ligjerata nga lënda “Komunikimi dhe etika në biznes” te Dr.Drita Shaqiri e cila ka qenë e paraparë te mbahet me datë 14.11.2018 ditë e Mërkurë nuk do të mbahet, ligjerata e humbur do të zëvendësohet në marrëveshje mësimdhënës dhe studentë.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

  Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit  Laborant i Lartë Dentar viti i I-rë se ligjerata nga lënda “Morfologji dentare” te Dr.MSc.Merita Kuqi,PhDc e cila ka qenë e paraparë te mbahet me datë 14.11.2018 ditë e Mërkurë nuk do të mbahet, ligjerata e humbur do të zëvendësohet në marrëveshje mësimdhënës dhe studentë.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit Infermieri viti i II-të, se provimi nga lënda  “Kujdesi inferimieror në Pediatri dhe Adoleshentët” te Dr.Sc.Armend Vuçitërna i cili kai qenë i paraparë të mbahet  me datë 19.11.2018 ditë e Hënë, shtyhet për datë 28.11.2018 ditë e Mërkurë në ora 16:00.

Më shumë

Lajmërim

  Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit  Menaxhment viti i III-të se ligjerata nga lënda “Menaxhimi i qëndrueshem i resurseve natyrore” te Dr.Bedri Drini e cila ka qenë e paraparë te mbahet sot ditë e Hënë me datë 12.11.2018 nuk do të mbahet, ligjerata e humbur do të zëvendësohet në marrëveshje mësimdhënës dhe studentë.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US