Orari i Ligjëratave Bachelor Prishtinë

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin dimeror për vitin akademik 2017/18

Programi: Ekonomik

Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

Programi:Juridik

 Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Përkujdesje dhe Mirëqenje për fëmijë

Programi: Psikologji

Programi: Shkenca Politike dhe Administratë Publike

 

Programi: Mami

Programi: Infermieri

   Laborant Mjekësor, Viti i I-rë

   Stomatologji, viti i I-rë

  Laborant i Lartë Dentar, Viti i I-rë

 

 


* Të nderuar studentë keni parasysh që orari ?dimëro i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin kohë pas kohe.  


 

 

 

 

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e programit  Kriminalistikë viti IV,se ligjërata nga lënda Shërbimet Sekrete, te mësimdhënësi MA.Shemsi Igrishta, e cila është paraparë të mbahet ditën e premte me datë 20.10.2017 nga ora 17:00, nuk do të mbahet.

 

Ligjërata e humbur do të zëvendësohet në marrëveshje me profesorin e lëndës.

 

 

 

Me respekt!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit Fama, të programeve  Juridik, Kriminalistikë, Shkenca politike dhe Administratë Publike, se ligjërata nga lënda Vetëqeverisje lokale, me Prof. Dr.Teki Kurti, e cila është paraparë të mbahet sot nga ora 10:00 dhe 17:00, nuk do të mbahet.

 

Ligjërata e humbur do të zëvendësohet në marrëveshje me profesorin e lëndës.

 

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e se provimet  me Dr.sc.Driton Balaj nuk do të mbahen këtë të shtunë 14.10.2017. Provimet do të mbrahen më 28.10.2017

       Sipas këtij orari:

  • Bazat e Makroekonomisë prej orës 11:00
  • Kontabilitet prej orës 11:00
  • Paraja dhe Financat prej orës 11:00
  • Financat e korporatave prej orës 11:00
  • Financat Publike prej orës 11:00
  • Makroekonomia II prej orës 11:00
  • Tregu financiar dhe institucionet financiare prej orës 11:00
  • Operacionet bankare prej orës 11:00
  • Menaxhment i bankave prej orës 11:00
  • Ekonomi prej orës 11:00

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit Fama se konsultimet dhe përshkrimi i notave të afatit të Shtatorit te prof. Ismet Bujupaj do të mbahen ditën e martë, më datë 17.10.2017, në ora 13:00.

 

 

 

 

Me respekt!

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US