Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të programit Përkujdejse dhe mirëqenie për fëmijë viti i I-rë dhe i II-të,  se provimet nga lëndët:

 • Edukim special

 • Edukim parashkollor

te Dr.Bunjamin Memedi do të mbahen me datë 30.06.2017 ditë e Premte nga ora 15:00.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të programit Psikologji viti i III-të,  se konsultimet dhe vënja e notave te lënda “Psikologji  klinike”  te Dr.Sylen Vranica të cilat kanë qenë të parapara të mbahen me datë 29.06.2017 nuk do të mbahen për arsye se profesori ka rast vdekje, konsultimet dhe vënja e notave do të mbahen me datë 05.07.2017 ditë e Mërkurë nga ora 17:00.

 

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit Psikologji viti i III-të, se provimi nga lënda: Bazat e psikologjisë së punës organizative te Dr.Emrush Thaçi, që ka qenë i paraparë të mbahet  me datë 27.06.2017 ditë e Martë, shtyhet  për datën 28.06.2017 ditë e Mërkurë nga ora 17:00.

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit Psikologji viti i I-rë, se provimi nga lënda: Bazat e psikologjisë së mësimit dhe provimi Teorit e të mësuarit  te Mr.Lon Laska, qe kan qenë te paraparë të mbahen  me datë 27.06.2017 ditë e Martë,  shtyhen për datën 05.07.2017 ditë e Mërkurë nga ora 17:00.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të programeve Menaxhment dhe Banka, Financa dhe Kontabilitet  viti i I-rë dhe i II-të, se konsultimet dhe vënja e notave te lëndët:

• Hyrje në Informatikë

• Kërkime operacionale

• Logjistikë

• Menaxhimi i infor. dhe bazave të të dhënave

te Dr.Ramë Likaj do të  mbahen  me datë 28.06.2017 ditë e Mërkurë në ora 11:00.

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2017 Punuar nga CMD

FOLLOW US