Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programeve Mami dhe Infermieri se rezulatetet nga lëndët :

-Kirugji obstetrike,

-Patologjia e lindjës së fëmijës,

-Kujdesi infermieror në obsteteri dhe gjinekologji,

-Rreziku i lartë neonatal,

-Smundjet e brendëshme dhe fertiliteti, të mbajtura nga Dr.Sc.Ramadan Daci, notat i gjeni ne programin e CMD, atyre që nuk ju figuron nota në program nuk e kanë të kaluar provimin.

Vënja e notave dhe konsultimet për këto lëndë do të mbahen në Shtator, për caktimin e datës do të njoftoheni në Shtator.

Më shumë

Lajmërim

   Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të Programit Psikologji se konsultimet dhe vënja e notave në lëndët :

-Etika në Psikologji dhe

-Shkathtësit e kshillimit në Psikologji,

 të mbajtura nga Dr.Musa Musai, do të mbahen ditën e Shtunë me datë 21.07.2018 në ora 11:00.

 

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen të gjithë absolventët  e Kolegjit FAMA  Prishtinë, se fotografitë për pano janë të gatshme dhe mund ti tërhekni te Administrata e Kolegjit FAMA.

Më shumë

Lajmërim

   Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të programeve Juridik dhe Kriminalistikë, se konsultimet dhe vënja e notave te lëndët të cilat janë mbajtur te Dr.Bajram Ukaj do të mbahen  me datë 12.07.2018 ditë e Enjte nga ora 16:00.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët e Kolegjit FAMA të programeve  Juridik dhe Kriminalistikë viti i III-të dhe IV-të se konsultimet dhe vënja e notave te lëndët:

 • E drejta tregtare

• E drejta e arbitrazhit

te Mr.Jehona Cami do të mbahen me datë 06.07.2018 ditë e Premte nga ora 17:00.

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2018 Punuar nga CMD

FOLLOW US