Orari i Provimeve Afati i Qershor-it


Në vazhdim mund të shkarkoni orarin e provimeve për afatin e Qershor-it

Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

Programi: Juridik 

Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Psikologji

 

Më shumë

Orari i Ligjëratave Bachelor dega Gjilan

Në vazhdim mund të shkarkoni Orarin e ligjëratave për semestrin Veror dega Gjilan për vitin akademik 2017/18
Programi: Bank, Financa dhe Kontabilitet

  

Programi:Juridik 


 Programi: Kriminalistikë   

Programi: Menaxhment

Programi: Psikologji

 

Programi: INFERMIERI

  • VITI I parë (I-rë)
  • VITI I dytë (II-të)

 

* Të nderuar studentë keni parasysh që orari dimëro i ligjëratave mundë të pësojë ndryshime në dy javorin e parë të ligjëratave, andaj ju lusim që ta shikoni orarin

kohë pas kohe. 

 


Më shumë

Mundësi studimi jashtë vendit përmes Kolegjit Fama

Mundësi studimi jashtë vendit përmes Kolegjit Fama për më shum kliko këtu

Më shumë

Njoftohen studentët e Programeve: Juridik & Kriminalistikë - se ligjëratat në lëndën: "Bazat e sistemit gjyqësor", tek Profesor Dr. Mazllun Baraliu, nuk do të mbahen sot me dt. 15/11/2016 (e Martë).

 
Shënim: Ligjëratat e humbura, do të zëvendësohen në marrëveshje me profesorin e lëndës.
 

Më shumë

Lajmërim për ligjeratat me Dr. sc. Bedri Ademi

Njoftohen studentët e Programeve: Menaxhment & Banka, Financa dhe Kontabilitet - se ligjëratat në lëndën: "Menaxhimi i investimeve", tek Profesor Dr. sc. Bedri Ademi, nuk do të mbahen këtë javë me dt. 11/11/2016 (e Premte).


Shënim: Ligjëratat e humbura, do të zëvendësohen me dt. 22/11/2016 (e Martë), prej orës 09:00.

Më shumë

123...E Fundit


© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US